Verkeersboetes

Copyright © 2012 - 2016 Bergers Rechtsbijstand. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer: 55730353

Verkeersboetes

 

Er worden jaarlijks miljoenen verkeersboetes uitgeschreven, deze verkeersboetes worden

bovendien ieder jaar duurder.

 

Terecht komen meer en meer mensen tegenwoordig op tegen deze zogenaamde

Mulderbeschikkingen, het blijkt immers dat veel boetes onterecht opgelegd worden.

 

Ter illustratie een praktijkvoorbeeld:

Persoon X ontving een boete omdat hij 7 km/u te hard zou hebben gereden. Persoon X kon

zich niet herinneren dat hij daar te hard zou hebben gereden. Na Bergers Rechtsbijstand te

hebben ingeschakeld bleek, na controle van de foto, dat een geheel andere auto op de foto

stond en dat het kenteken verkeerd was uitgelezen. De boete werd vernietigd.

 

Stuur uw verkeersboete nu in:

E-mail


Volledige naam kentekenhouder:


Straat:


Huisnummer:


Postcode:


Woonplaats:


Telefoon:


Geboortedatum:


Geboorteplaats:


Opmerking: