Strafrecht

Strafrecht

 

Aanhouding

Indien u wordt aangehouden door de politie kunt u mijn naam als rechtshulpverlener

doorgeven. Dan kan ik ervoor zorgen dat ik snel op het bureau kan komen om u bijstand te

verlenen. Ik adviseer u om een beroep te doen op uw zwijgrecht, in elk geval totdat u mij als

rechtshulpverlener heeft gesproken.

 

Dagvaarding

Indien u een dagvaarding heeft gekregen in een strafzaak dan kunt u contact opnemen voor

het maken van een afspraak. Het dossier zal door Bergers Rechtsbijstand worden opgevraagd,

waarna de inhoud van de zaak kan worden besproken.

 

Aangifte

Mocht de politie niets met uw aangifte doen dan kan ik namens u een artikel 12 procedure

aanhangig maken bij het Gerechtshof. Dit is de zogeheten procedure klacht niet-vervolging.

Aan het Gerechtshof zal dan worden gevraagd om Justitie te verplichten om vervolging in te

stellen tegen de persoon waar u aangifte tegen heeft ingediend.

 

OM hoorzitting

Als u bent opgeroepen door de officier van justitie voor een OM hoorzitting dan zal u door

de officier van justitie worden verhoord. Op basis van dit verhoor zal de officier u een

voorstel doen. Dit heet een strafbeschikking. U mag zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat.

Als u hiermee niet akkoord gaat zult u veelal een dagvaarding krijgen om bij de rechter te

verschijnen.

 

Strafbeschikking

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen dan doet de officier van justitie u een voorstel.

Daartegen kunt u verzet instellen indien u het hier niet mee eens bent. Betaal beslist de

strafbeschikking niet als u rechtsbijstand verlening wenst. Met de juiste verdediging kan uw

straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen.

 

Uitgebreidere informatie Strafbeschikking

 

Rechtsgebieden | Arbeidsrecht | Bestuursrecht | | Chemische stoffen | Ondernemingsrecht | Strafrecht | Strafbeschikking

Copyright © 2012 - 2016 Bergers Rechtsbijstand. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer: 55730353