Chemische stoffen

Chemische stoffen

 

Indien u vragen heeft over de opslag van chemische stoffen (PGS15) of over de import en export van

chemische producten en het daarbij behorende vervoer (ADR wetgeving) kunt u bij ons terecht.

 

Wij hebben ons gespecialiseerd in de Europese verordening REACH, zie hiertoe ook hoofdstuk 9 van

de Wet milieubeheer. Hier is de wet- en regelgeving op het gebied van stoffen en producten terug te

vinden. Een goed voorbeeld is de CLP-verordening. De CLP-verordening waarborgt dat werknemers

en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische

stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen.

 

Klik hier om meer informatie te krijgen over CLP (Classification, Labelling and Packaging).

 

Indien u als bedrijf desinfectiemiddelen wilt verhandelen of zelf produceren dient u een toelating van

het Ctgb te hebben. De toezicht en handhaving op dit gebied vindt plaats door onder meer de

Inspectie SZW, ILT en de NVWA. U kunt bij ons ook terecht voor vragen op het gebied van

levensmiddelen, geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, diervoeders, gewasbeschermingsmiddelen

en biociden.

 

Een belangrijke ontwikkeling is de aankomende wijziging van de de Biocidenverordening, deze

verordening voorziet tevens in een regeling voor zogenoemde ‘treated articles’ en ‘in situ

gerenegeerde biociden’. Denk hierbij aan Titaniumdioxide coatings welke onder invloed van UV-licht

radicalen vormen om zo micro-organismen af te doden.

 

Rechtsgebieden | Arbeidsrecht | Bestuursrecht | Chemische stoffen | Ondernemingsrecht | Strafrecht | Strafbeschikking

Copyright © 2012 - 2016 Bergers Rechtsbijstand. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer: 55730353