Bestuursrecht

Bestuursrecht

 

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen

van besluiten. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van een subsidie of het verlenen van een

vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

 

Tegen vrijwel alle besluiten van de overheid kan worden geprocedeerd. Bergers

Rechtsbijstand is gespecialiseerd in het bestuursprocesrecht, denk aan procesvoering

tegen overheidsbesluiten. Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn vergunningen, WOZ

beschikkingen, naheffingsaanslagen etc. Hiertegen staat bezwaar, beroep en hoger beroep

open.

 

Uitblijven besluiten

Indien u een aanvraag of bezwaarschrift wilt indienen, dan dient u dit tijdig te doen. Zo

gelden er ook voor de overheid termijnen waarbinnen een beslissing hier op dient te volgen.

Indien u te maken heeft met trage besluitvorming of het uitblijven van besluiten kunt u ook

Bergers Rechtsbijstand in schakelen om u hier in bij te staan.

 

Rechtsgebieden | Arbeidsrecht | Bestuursrecht | Chemische stoffen | Ondernemingsrecht | Strafrecht | Strafbeschikking

Copyright © 2012 - 2016 Bergers Rechtsbijstand. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer: 55730353